Regulamin korzystania z voucherów

Regulamin korzystania z voucherów zabiegowych w Gabinecie Tlenoterapii Hiperbarycznej.

Voucher zabiegowy upoważnia do skorzystania z usług w Gabinecie Tlenoterapii Hiperbarycznej , Małgorzata Jeleśniańska zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego vouchera ..
Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na karnecie) – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Ważność vouchera zakupionego w gabinecie jest liczona od momentu jego wykupienia. Po upływie terminu ważności Voucher, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
· Dopuszcza się możliwość przedłużenia Vouchera w cenie 50 zł/ osoba na okres 3 miesięcy.
· Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub SMS
Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu, lub otrzymany sms na numer 502 361 596.
· W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 48h przed umówioną wizytą, wizyta w ramach karnetu uznana zostaje za zrealizowaną.
· Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów- po wcześniejszym powiadomieniu drogą telefoniczną lub sms klienta. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie.
Voucher nie podlega zwrotowi.
Voucher można wymienić na inne dowolne usługi w Gabinecie Perła Młodości.
Vouchera nie można łączyć z innymi promocjami i rabatami w gabinecie.
· Opłatę za zabiegi z vouchera należy uiścić najpóźniej przy pierwszej wizycie.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami:

502 361 596