ZESPÓŁ ASPERGERA Jak tlenoterapia pomoże Twojemu dziecku?

Depresja plagą XXI wieku jak z nią walczyć – Tlenoterapia wspomaga leczenie.
31 stycznia 2020
Jak pomaga tlenoterapia w przypadku trudno gojących się ran?
18 marca 2020
Pokaż wszystko

ZESPÓŁ ASPERGERA Jak tlenoterapia pomoże Twojemu dziecku?

Asian boy crying on the street

Zespół Aspergera jest łagodniejszą formą autyzmu dziecięcego, która charakteryzuje się zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, zatem wielu badaczy zalicza zespół Aspergera do zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu. Dla dzieci z powyższą przypadłością charakterystyczne jest przede wszystkim wyraźny brak umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian i nawiązywaniu kontaktów, ograniczona elastyczność myślenia (przy braku upośledzenia umysłowego) oraz specyficzne, zakrawające o obsesję zainteresowania. 

Co ciekawe, dzieci z zespołem Aspergera bardzo często wykazują ponadprzeciętne zdolności matematyczne czy językowe, są bystre, mają doskonałą pamięć, posiadają zdolność racjonalnego i logicznego myślenia, a ponadto zdecydowanie lepiej radzą sobie z analitycznymi zagadkami.

Dzieci dotknięte tym zaburzeniem wymagają szczególnych poświęceń. O ile codzienne czynności nie sprawiają im problemów i nie wymagają intensywnej opieki, jeśli chodzi o higienę osobistą, spożywanie posiłków bądź organizację czasu wolnego, tak ich zachowanie często przyczynia się do trosk. Rodzice – choć świadomi i obeznani w zagadnieniach dotyczących Aspergera – często dość emocjonalnie reagują na słowa bądź czyny swojego dziecka oraz boleśnie dotyka ich brak możliwości porozumienia się z nim.

 

W jaki sposób pomóc sobie i dziecku z zespołem Aspergera w codziennym życiu i relacjach międzyludzkich? 

Zalecamy spróbowanie tlenoterapii. Relaksacyjne zabiegi w komorze hiperbarycznej przyczynią się do znacznie lepszego dotlenienia całego organizmu dziecka. To z kolei przełoży się na lepszym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego. Efektem tego będzie między innymi poprawa kontaktu wzrokowego (bądź nabycie umiejętności nawiązywania go), polepszenie koncentracji i koordynacji ruchowej, szybsze reakcje oraz zdolności kojarzenia, zmniejszenie nadpobudliwości czy wrażliwości na bodźce dźwiękowe.